Mnohí z vás zaručene poznajú nejaký spôsob, ako zistiť, či je Vaša váha v poriadku. Azda najznámejšie pomenovanie, používané mnohými (aj) bežnými ľuďmi na zistenie, či je ich hmotnosť primeraná ich výške, je BMI index. Skratka BMI znamená Body Mass Index, čo v preklade znamená index telesnej hmotnosti. V minulosti sa však BMI označovalo aj pojmom Queteletov index. Pretože tento vzorec zostrojil ako prvý Adolphe Quetelet.  Počiatky Queteletovho indexu sa datujú do obdobia 19. storočia. Názov BMI index sa stal populárnym a používaným najmä po roku 1972, kedy v júlovom vydaní časopisu „Journal of Chronic Diseases“ Ancel Keys zistil, že BMI je najlepší spôsob, ako si vypočítať percent tuku v tele na základe výšky  a váhy. Samozrejme, dnes vieme, že je to iba približný odhad, nie úplne presný, no pokiaľ nie ste dieťa, vrcholový športovec či tehotná žena, na základe BMI vzorca môžete zistiť približnú hodnotu prislúchajúcu Vašej výške a váhe.

BMI index je veľmi populárny pre jeho jednoduchosť a takmer presný výsledok.

Vzorec na výpočet BMI indexu je: váha (kg)/ výška v m²

Na základe čísla, ktoré Vám vyjde, budete patriť do jednej z nasledujúcich skupín:

–        Vážna podváha : BMI menej ako 16

–        Podváha: BMI 16-18.5

–        Normálna váha: BMI 18.5- 25

–        Nadváha: BMI 25-30

–        Obezita prvého stupňa: BMI 30-35

–        Obezita druhého stupňa: BMI 35-40

–         Obezita tretieho stupňa: BMI nad 40

BMI index je však v každej krajine iný. Hoci spôsob výpočtu môže byť rovnaký (okrem jednotiek výšky a hmotnosti používaných napr. vo Veľkej Británii), no zaradenie  do niektorých skupín vyzerá úplne odlišne. Napríklad v Japonsku to vyzerá nasledovne.

–        Normálna váha: BMI 18,5- 22.9

–        Nadváha: 23,0- 24,9

–        Obezita 25,0 a viac

 

Rate this post

Od Honza

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *